Spitsbergen 2009

w akcji - część zdjęć wykonana została przez Mateusza Moskalika

krajobraz

zwierzęta